Xem tuổi chồng thuộc mệnh Thủy xung khắc với vợ mệnh gì?

Bạn thuộc hành Thủy, bạn muốn biết mình tương khắc với hành nào? Trong chuyên mục xem theo , hãy cũng tạp chí xem xem người  xung khắc với mệnh gì nhé?

sao-thuy
Cùng tham khảo bài viết dưới đây của tạp chí  chồng nhé!

Ngũ hành Thủy xung khắc với hành nào ?

  • Đại Hải Thủy, Thiên Hà
  • Thủy lưu Nhị ban bất dữ
  • Thổ vi cửu Ngoại giả đô lai toàn kỵ
  • Thổ Phùng chi y lộc tất nan cầu.

Tạp chí xem tuổivợ chồng giải thích :

  1. Đại Hải Thủy (nước biển), Thiên Hà Thủy (nước trên trời) không sợ gặp Thổ dù Thổ khắc Thủy (Thủy hao Thổ lợi) vì đất không ở biển lớn hay trên trời, cả hai phối hợp cùng Thổ càng mau thành công, nếu thành vợ chồng sẽ dễ hiển đạt đường công danh phú quý.
  2. Trường Lưu Thủy (sông dài), Giang Hà Thủy (sông cái), Tuyền Trung Thủy (nước suối) và Đại Khê Thủy (nước khe) đều kỵ Thổ, nước chỉ làm lợi cho đất, số sẽ vất vả, nghèo khó, vì nước mất mát cho đất thêm màu mở.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>