Xem tuổi chồng thuộc mệnh Thổ xung khắc với vợ mệnh gì?

xung khắc với mệnh gì?

Tạp chí xem – Theo “”, tức là theo ngũ hành nạp âm, khi chọn chồng, hành này khắc hành kia, không phải là xấu, lại nhờ khắc đó mà ra tốt. Vậy, nhân duyên của hành Thổ như thế nào? Trong chuyên mục chồng theo , hãy cũng tạp chí xem người mệnh Thủy xung khắc với mệnh gì nhé?

sao tho

Cùng tham khảo bài viết dưới đây của tạp chí xem tuổi vợ chồng nhé!

Ngũ hành Thổ xung khắc với hành nào ?

  • Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ
  • Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ
  • Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia
  • Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ.

Tạp chí xem tuổi vợ chồng giải thích :

  1. Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đất đầm lầy) và Sa Trung Thổ (đất bãi cát) không sợ Mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát, đầm lầy. Cả ba hành Thổ này nếu gặp Mộc không khắc dù Mộc khắc Thổ, Thổ hao Mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng.
  2. Thành Đầu Thổ (đất bờ thành), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) và Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà) đều sợ Mộc, nhất là Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, như thân tự chôn xuống mộ. 3 hành Thổ này tuy không sợ Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc, Tùng Bá Mộc nhưng không bền vững vì hình kỵ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>