Xem tuổi chồng thuộc mệnh Mộc xung khắc với vợ mệnh gì?

trong chuyên mục chồng theo , hãy cũng tạp chí chồng xem xung khắc với mệnh gì nhé?

hanh-moc

Theo ngũ hành nạp âm, hành Mộc tương khắc với những hành nào?

Cùng tham khảo bài viết dưới đây của tạp chí nhé!

  • Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh
  • Bất phùng Kim giả bất năng thành
  • Ngũ ban biêkt Mộc ky Kim loại
  • Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh

Tạp chí xem giải thích

  1. Trong Lục Mộc chỉ có Bình Địa Mộc(cây trên đất) không sợ Kim (Kim khắc Mộc), mà còn cần hòa hợp mới thành vật hữu dụng (cưa, búa đẽo gọt cây thành vật để dùng như tủ, bàn, ghế).
  2. Những loại Mộc còn lại như Tùng Bá Mộc(cây tùng già), Dương Liễu Mộc(cây dương liễu), Tang Đố Mộc(cây dâu tằm), Thạch Lựu Mộc (cây mọc trên đá) và Đại Lâm Mộc(cây trong rừng già) đều sợ Kim, nếu phối hợp sẽ tử biệt hay nghèo khổ suốt đời (Hưu Tù Tử).
  3. Những loại cây trong rừng (Đại Lâm, Tùng Bá), những cây sống chùm gửi (Thạch Lựu), cây còi (Dương Liễu) rất hay bị đốn chặt, khai quang.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>