Xem tuổi chồng thuộc mệnh Kim xung khắc với vợ mệnh gì?

Trong hôn nhân phần xem tuổi vợ chồng qua Ngũ Hành sinh khắc của “” rất quan trọng, nhiều người thường lo lắng như trai lấy gái mệnh Mộc (Kim khắc Mộc) sẽ yểu thọ hay không? Vậy, nhân duyên của hành Kim như thế nào? Trong chuyên mục chồng theo bản mệnh, hãy cũng tạp chí chồng xem người  xung khắc với mệnh gì nhé? sao-kim Cùng tham khảo bài viết dưới đây của tạp chí  nhé!

Ngũ hành Kim xung khắc với hành nào ?

  • Kiếm, Sa Kim phong lưỡng ban kim
  • Mộc mệnh nhược phòng tức khắc hiềm
  • Ngoại hữu tứ Kim giải kỵ Hỏa
  • Kiếm sa vô Hỏa bất thành hình.

Tạp chí xem giải thích :

  1. Đừng nghĩ Hỏa khắc Kim, nếu mệnh là Kiếm Phong Kim và Sa Trung Kim mà hợp cùng người mệnh Hỏa trong hôn nhân, lại tốt đẹp vô cùng.
  2. Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) và Sa Trung Kim (vàng trong cát), nếu không có lửa (Hỏa) thì không thành vật dụng. Nhưng cả hai khắc với Mộc (Kim khắc Mộc) vì hình kỵ, dù Mộc hao Kim lợi (Kim được khắc xuất, mất phần khắc) nhưng vẫn chịu thế tiền cát hậu hung (trước tốt sau xấu), do Kim chưa tinh chế nên không hại được Mộc vượng, không chém được cây lại thêm tổn hại.
  3. 4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biền), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>