Xem tuổi chồng thuộc mệnh Hỏa xung khắc với vợ mệnh gì?

Trong hôn nhân phần xem tuổi vợ chồng qua Ngũ Hành sinh khắc của “” rất quan trọng. Vậy, nhân duyên của hành Hỏa như thế nào? Trong chuyên mục theo , hãy cũng tạp chí xem xem người  xung khắc với mệnh gì nhé?

The planet Mars  AJ8JY8

Cùng tham khảo bài viết dưới đây của tạp chí  chồng nhé!

Ngũ hành Hỏa xung khắc với hành nào ?

  • Phúc Đăng, Lư Trung dữ Sơn Đầu
  • Tam Họa nguyên lai phách Thủy lưu
  • Thiên Thượng, Tích , Sơn hạ Hỏa
  • Thủy trung nhất ngô cân vương hậu

Tạp chí xem tuổi vợ chồng giải thích :

  1. Ba loại Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn dầu), Lư Trung Hỏa (lửa bếp lò) và Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi) gặp hành Thủy sẽ khắc kỵ. Khi gặp nước ba thứ lửa trên sẽ bị dập tắt, đúng nghĩa Thủy khắc Hỏa, thuộc diện khắc nhập mất phần phúc.
  2. Còn Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời) và Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) lại cần phối hợp với hành Thủy, bởi có nước thì càng phát huy được tính chất, khí âm (Thủy) gặp khí dương (Hỏa) sẽ gây ra sấm sét.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>