Thiết kế độc đáo của cổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam Thẩm Quyến Trung Quốc/PENDA

Thiết kế của họ là một tác phẩm điêu khắc kết nối của 2 thành phần cảnh quan đối lập: con sông phía dưới và ngọn đồi phía trên như một bức phông nền để làm nổi bật hệ thống đèn được xem như là một kết nối đến vũ trụ – một sự tương phản giữa trái đất và bầu trời.

 

 

Có tiêu đề “giữa trái đất và bầu trời”, đề xuất này cho cổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Miền Nam Thẩm Quyến của PENDA là một phép ẩn dụ về hình thức tương phản với cảnh quan và như một điểm mốc trong khuôn viên trường.

51dcca1be8e44e369e000060_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_02 (Copy)

Thiết kế của họ là một tác phẩm điêu khắc kết nối của 2 thành phần cảnh quan đối lập: con sông phía dưới và ngọn đồi phía trên như một bức phông nền để làm nổi bật hệ thống đèn được xem như là một kết nối đến vũ trụ – một sự tương phản giữa trái đất và bầu trời.

51dcca18e8e44e34bf000060_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_01 (Copy) 51dcca33e8e44e369e000061_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_05a (Copy)

51dcca47e8e44e369e000062_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_06 (Copy)

Người Trung Quốc có một câu nói của cha mẹ với con cái của họ khi chúng bắt đầu rời khỏi nhà đến trường đại học là “大展 宏 图”, tạm dịch là: “Con hãy đi trên đôi cánh của một con đại bàng thành công”. Thiết kế hình cánh chim cho tác phẩm điêu khắc như một bản dịch chính thức của câu nói này.

51dcca96e8e44e369e000066_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_20 (Copy) 51dcca91e8e44e34bf000065_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_18 (Copy) 51dcca82e8e44e34bf000064_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_17 (Copy) 51dcca70e8e44e369e000063_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_16 (Copy)

Hơn nữa, điểm mốc tượng trưng cho sự đối lập về cách hoạt động của hai bán cầu não là sự tự do và nguyên tắc; nói cách khác là sự đối lập giữa sự hệ thống, trật tự trong khoa học với khả năng vô tận đẩy lùi những hạn chế kỹ thuật của con người. Với sự tương phản này, tác phẩm điêu khắc mô tả những gì một trường đại học kỹ thuật hiện đại nên có đó là sự kết hợp của thiên nhiên và công nghệ.

51dcca58e8e44e34bf000063_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_15 (Copy) 51dcca21e8e44e34bf000061_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_04 (Copy) 51dcca5be8e44e66bd000061_gateway-of-shenzhen-southern-university-of-science-and-technology-proposal-penda_shg_penda_14 (Copy)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>