Tham quan nhà “trẻ thơ” ở vùng Clichy sous Bois / Gaetan Le Penhuel Architectes

Khu đất xây dựng có độ dốc khá lớn, điều này gây khó khăn cho ý định về một kiểu xây nhà dạng tích hợp sử dụng, do nằm trong một nhóm các gia đình và liên kết trực quan với nhà thờ Saint Denis.

 

 

Dự án mới có tên “ngôi nhà của tuổi thơ” củng cố các đặc trưng đô thị của thành phố Clichy Sous Bois. Nó được bổ xung các thiết bị cũng như không gian mở hướng tới văn hóa xã hội. Đây là những bước đầu để thử nghiệm về các ngôi nhà với các sức sống đô thị và xã hội mới tại trung tâm tiềm năng này.

Khu đất xây dựng có độ dốc khá lớn, điều này gây khó khăn cho ý định về một kiểu xây nhà dạng tích hợp sử dụng, do nằm trong một nhóm các gia đình và liên kết trực quan với nhà thờ Saint Denis.

Do đó:

-Để thiết kế tòa nhà có chức năng xã hội là rất quan trọng trong suốt khu phố và lớn hơn là cả thành phố.
– Lồng ghép việc xây dựng cho sự truy cập dễ dàng.
– Để khẳng định tính chất công cộng của tòa nhà nhưng vẫn giữ các không gian riêng biệt.
– Tích hợp sự đơn giản và tự nhiên nhất, cũng như sự hiện đại bền vững và thân thiện với môi trường.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>