Thị trường iPhone

Cổ phiếu Apple lên đỉnh khi bán được 61 triệu iPhone

CEO Tim Cook cho biết mới chỉ 20% trong số những người dùng iPhone đã nâng cấp lên iPhone 6