song ngư nam 2014

Vự kết hợp khá vui vẻ, hạnh phúc: Kim Ngưu – Song Ngư

Về hình thức, đây là một sự kết hợp tuyệt vời. Song Ngư đa cảm sẽ cảm thấy được an