nhân tướng số

Dự đoán vận mệnh đời người theo giờ sinh

Người sinh giờ này được cổ nhân ví như gió xuân ấm áp nên tính cách hòa nhã dễ gần,