bệnh thiên đầu thống có di truyền không

Người bệnh thiên đầu thống và những giấc mơ

Giấc mơ thứ nhất có một số biểu hiện của bệnh thiên đầu thống. Tâm lý quá hưng phấn trong