Apple

Cổ phiếu Apple lên đỉnh khi bán được 61 triệu iPhone

CEO Tim Cook cho biết mới chỉ 20% trong số những người dùng iPhone đã nâng cấp lên iPhone 6

Apple đang tự bản thân vô hiệu hóa “độc chiêu” của mình

Một thời gian sau khi mua, các bạn sẽ một lần nữa chảy nước mắt vì thất vọng. Vì lúc