Sinh con tuổi Mùi tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Mùi, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Thân tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Dần tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Dần, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Thìn tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Thìn, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Hợi tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Hợi, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Xem tuổi làm ăn, thời vận cho người tuổi Tý (Chuột)

Năm 2007 : Không phải là một năm tốt. Cần khiêm tốn. Đây là năm bạn rất cần sự bảo

Xem tuổi làm ăn, thời vận cho người tuổi Tỵ (Rắn)

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Xem tuổi làm ăn, thời vận cho người tuổi Hợi

Năm 2007 : Một năm có xấu có tốt. Đặt gậy Ksiddigarbha ở hướng tây bắc để kiểm soát

Xem tuổi làm ăn, thời vận cho người tuổi Thân

Năm 2007 : Bạn cần phải có Áp Tuế tiền ( tức những chuỗi tiền xu được xâu bằng

Xem tuổi làm ăn, thời vận cho người tuổi Mùi

Năm 2007 : Đặt Phật cười ở hướng tây bắc để hấp thụ những vấn đề khó khăn của

Xem tuổi làm ăn, thời vận cho người tuổi Tuất

Năm 2007 : Một giai đoạn yên tĩnh khi bạn được hưởng sự lợi ích từ sự hiện hữu


Tuổi Vợ Chồng – Xem Tuổi Vợ Chồng – Xem Tuổi Vợ Chồng Tốt Xấu – Tuổi Vợ Chồng 2016