Xem Tuổi Sinh Con

Sinh con tuổi Tỵ (Rắn) tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Tý (Chuột) tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Tý, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.

Sinh con tuổi Mão tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Mão, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Tuất tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Tuất, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Sửu tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Sửu, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có

Sinh con tuổi Dậu tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Dậu, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Ngọ tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Ngọ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có

Sinh con tuổi Mùi tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Mùi, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Dần tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Dần, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Thân tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận

Sinh con tuổi Hợi tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Hợi, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận